Zobacz także
archiwum video

Tematy wiodące obrad XVI EKIR 2017

1.

Problematyka przetargów do prac renowacyjnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków z uwzględnieniem wykorzystania przepisów ustawy o ochronie zabytków.

2.

Dobór kryteriów przeznaczenia projektu, materiału i technologii do rodzaju inwestycji realizowanych w strukturach historycznych; przykłady dobrych i złych realizacji.

3.

Promocja miast poprzez eksponowanie i wykorzystanie historycznych struktur miejskich, plany i realizacje; zarabiać czy nie na zabytku?

 

I DZIEŃ - 3 kwietnia 2017 (poniedziałek)

Urząd Miasta Krakowa
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa - plac Wszystkich Świętych 3/4

8:30

8.40

8.50

Oficjalne otwarcie XVI EKIR 2017 - Reprezentant Prezydenta Miasta Krakowa

Przewodniczący Rady Miasta - Bogusław Kośmider

Wiceminister Kultury, Generalny Konserwator Zabytków - dr hab. Magdalena Gawin

SESJA PORANNA

Prowadzenie - dr Zygmunt Rawicki, sekretarz - Edward Hardt

9:00 – 9:25

Obecny stan polskiego systemu ochrony zabytków, proponowane kierunki zmian i ewentualnych wdrożeń prawodawstwa międzynarodowego - dr hab. Katarzyna Zalasińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

9:25 – 9:50

Keim w Renowacjach i Zabytkach. Historia, technologia, realizacje - mgr inż. Wojciech Laska, firma Keim

9:50 – 10:10

Miasta polskie na liście Pomników Historii. Problematyka ochrony a zrównoważony rozwój - Mariusz Czuba, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa w W-we; ad.3

10:10 – 10:35

Wybrane przykłady zastosowania zapraw Tubag do renowacji murów kamiennych oraz ceglanych - mgr inż. Maciej Nocoń, firma quick-mix

10:35 – 10:55

Zabytki kościelne – procedury a praktyka prac przy zabytkach (obserwacje i doświadczenia Diecezjalnego Konserwatora Zabytków) - ks. dr Stanisław Szupieńko, Diecezjalny Konserwator Zabytków Diecezja Legnicka; ad.1

10:55 – 11:20

Renowacja obiektów zabytkowych produktami Schomburg - dr Krzysztof Pogan, firma Schomburg

11:20 - 11:40

Przerwa techniczna

11:40 - 11:55

Etyczne, moralne zasady postępowania w procesie przygotowań i realizacji projektów konserwacji obiektów o szczególnej wartości dziedzictwa sakralnego - ks. Andrzej Rusak, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego Dom Długosza w Sandomierzu, Diecezjalny Konserwator Zabytków; ad.1

11:55 - 12:20

Renowacja posadzek z historycznych płytek gresowych i cementowych; Odtwarzanie secesyjnych płytek ściennych w obiektach zabytkowych - mgr inż. Andrzej Labe, firma Labe

12:20 - 12:35

Użycie tradycyjnych materiałów i technik w architekturze współczesnej; projekt i jego rozwój na przykładzie Centrum Jana Pawła II w Krakowie - mgr inż. arch. Andrzej Mikulski; ad.2

12:35 - 13:00

Renowacja elewacji, materiały do odbudowy podłoża oraz elementów  dekoracyjnych - mgr Zbigniew Gil, firma Kabe

13:00 - 13:20

Praktyka ochrony zabytku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - dr hab Piotr Niemcewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Piotr Białko - Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZG. ZPAP; ad.1

13:20 - 13:45

Naprawa powierzchniowych uszkodzeń zabytkowych wątków ceglanych i kamiennych oraz detali architektonicznych, systemowe rozwiązania Atlas Złoty Wiek – mgr inż. Bogusław Uchman, firma Atlas

13:45 - 14:00

Węzłowe problemy w stosowaniu prawa zamówień publicznych i ustawy o ochronie zabytków do prac renowacyjnych wraz z postulatami de lege ferenda - dr Tomasz Gawarecki, adwokat; ad.1

14:00 - 15:00

Przerwa techniczna

SESJA POPOŁUDNIOWA

Prowadzenie – dr Dariusz Kopciowski, sekretarz - Edward Hardt

15:00 – 15:20

Kontrola jakości wykonania prac renowacyjnych przeprowadzanych w obiekcie zabytkowym, zgodnie z zasadami historyczno-konserwatorskimi - Maria Rudy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; ad.2

15:20 – 15:45

Marzyli, aby ich dzieła przetrwały bez zniszczeń przez wieki. Przydatność zapraw jednorodnych w konserwacji; Grafen - technologia przyszłości - mgr inż. Andrzej Jurecki, firma Sempre 

15:45 – 16:05

Loco Oblige – o doborze rozwiązań i materiałów w przestrzeniach zabytkowych na przykładach nowych (modernizowanych) muzeów zrealizowanych w Warszawie w ostatnim dziesięcioleciu -
mgr inż. arch. Ewa Nekanda -Trepka, Dyrektor Muzeum Warszawy; ad. 2

16:05 – 16:30

System renowacji obiektów zabytkowych Mapei na przykładzie wybranej realizacji - mgr inż. arch. Davide Bandera, firma Mapei

16:30 – 16:50

Ceramika w strefie murów, dachów i posadzek - dobre i złe materiały z punktu widzenia konserwatorskiego - dr inż. arch. Maciej Żelbromski, Dziekan Wydziału Ochrony Dóbr Kultury, Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu; ad.2

16:50 – 17:15

Proste, efektywne, z pomysłem; systemy ociepleń wewnętrznych - mgr Mariusz Nowakowski, firma Caparol

 

II DZIEŃ - 4 kwietnia 2017 (wtorek)

Urząd Miasta Krakowa
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa - plac Wszystkich Świętych 3/4

SESJA PORANNA

Prowadzenie - mgr inż. arch. Artur Zbiegieni, sekretarz - Edward Hardt

8:50 – 9:15

Przykłady właściwego i niewłaściwego doboru ceramicznych pokryć dachowych do obiektów zabytkowych - mgr inż. arch. Janusz Cedro (b. ŚWKZ); ad.2

9:15 – 9:40

Renowacje tradycyjnych pokryć dachowych - przykłady zastosowań dedykowanych rozwiązań marki Creaton - mgr Michał Kacprzak, firma Creaton

9:40 – 10:00

Kompatybilność i zarządzanie ryzykiem w stosowaniu współczesnych farb elewacyjnych w konserwacji - restauracji zabytków architektury - dr Paweł Karaszkiewicz, Kierownik Laboratorium, Szkoła Konserwatorska w Nysie; ad.2

10:00 – 10:25

Technologie renowacji budowli Arte Mundit ® preparat do oczyszczania wnętrz - mgr Jacek Olesiak, firma Remmers

10:25 – 10:50

„Miasta Polskie” - Kraków; ad.3
dr Jan Janczykowski - Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
"Muzeum - między misją a rynkiem?" - Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

10:50 – 11:15

 Dobór materiału i technologii do rodzaju inwestycji realizowanych w strukturach historycznych. Przykłady dobrych i złych realizacji - mgr inż. Jerzy Król, firma Wienerberger

11:15 - 11:35

Przerwa techniczna

11:35 - 12:00

„Miasta Polskie”- Szczecin; ad.3
dr Małgorzata Gwiazdowska - Miejski Konserwator Zabytków
Ewa Stanecka, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

12:00 - 12:25

Zabytek vs współczesne normy termiczne - praktyczne aspekty zastosowania systemu Multipor przy ociepleniu od wewnątrz obiektów historycznych - mgr Małgorzata Bartela, firma Xella

12:25 – 12:50

„Miasta Polskie” - Powiat Poznański; ad.3
Wiesław Biegański, Powiatowy Konserwator Zabytków
Tomasz Łubiński, Z-ca Starosty Powiatu Poznańskiego

12:50 - 13:15

Nowe zastosowanie świateł LED - mgr inż. Arkadiusz Bachan, firma Per Aarsleff

13:15 - 13:40 „Miasta Polskie” - Opole; ad.3
mgr inż. arch. Dagmara Kostrzewska, Miejski Konserwator Zabytków
mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach, Architekt Miasta
13:40 - 14:05 Czego oczekiwać od dachu? - mgr inż. Przemysław Spych, firma Monier Braas
14:05 - 15:00 Przerwa techniczna

15:00 – 17:00

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa 

Dyskusja z udziałem zaproszonych konserwatorów, architektów i inżynierów 

Prowadzenie:
cz. konserwatorska - dr Halina Landecka
cz. inżynieryjno-architektoniczna - dr Stanisław Karczmarczyk
cz. administracyjno-konserwatorska - Mariusz Czuba
cz. prawna - dr Tomasz Gawarecki

 

* Wystąpienia techniczno-technologiczne traktują o materiałach, systemach technologicznych i realizacjach, mają charakter szkoleniowy. Najczęściej są wygłaszane przez technologów lub doradców technicznych z firm produkujących materiały renowacyjne stosowane w restauracji obiektów zabytkowych. Wszystkie są adekwatne do wiodącego tematu "2".

** Prezentowany program może ulec  jeszcze pewnym modyfikacjom, zwłaszcza  w zakresie autorów prelekcji i prowadzących sesje. Zmiany będą na bieżąco wprowadzane do zamieszczonego tekstu. 

Aktualizacja na dzień 31.01.2017