Zobacz także
archiwum video
Atlas Sp. z o.o.

ATLAS  ZOTY  WIEK

Specjalistyczne produkty do prac konserwatorskich

GRUPA ATLAS to polski koncern, działający na rynku międzynarodowym. Od kilkunastu lat jest niekwestionowanym liderem w polskiej branży chemii budowlanej, z dużą przewagą nad konkurencją. Jest także poważnym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej. GRUPA ATLAS to kilkaset produktów we wszystkich możliwych kategoriach. Samych zapraw klejących ATLAS oferuje około 50 rodzajów. W gipsach dysponuje największym w kraju potencjałem surowcowym i produkcyjnym, a także posiada silną pozycję na rynku produktów hydroizolacyjnych – mineralnych i bitumicznych oraz pap.
W swojej ofercie posiada również ekskluzywną, specjalistyczną linię produktów do konserwacji zabytków, pod marką ATLAS ZŁOTY WIEK, stworzoną w poczuciu biznesowej odpowiedzialności za dobra narodowej kultury i w odpowiedzi na stale rosnącą świadomość społeczną ich zachowania dla przyszłych pokoleń. Od wielu już lat jest więc aktywnym, zaangażowanym uczestnikiem rynku konserwacji zabytków. Ciągle rozwija i doskonali specjalistyczną serię produktów i systemowych rozwiązań technologicznych, umożliwiających kompleksowe, prawidłowe i trwałe wykonanie prac konserwatorskich. Z uwagi na specyfikę i indywidualność rozwiązań materiałowych, a także stan techniczny większości obiektów zabytkowych, zamawiane produkty często projektowane są pod indywidualne zamówienia klientów. Pozwala to na szczegółową analizę laboratoryjną materiałów użytych do budowy obiektu zabytkowego i na tej podstawie optymalny dobór cech dostarczanego produktu pod względem fizycznym, mechanicznym i trwałości z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu.

Linia produktowa ATLAS ZŁOTY WIEK obejmuje profesjonalne systemowe rozwiązania technologiczne umożliwiające kompleksowe i prawidłowe wykonanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych, w tym w szczególności: hydrorenowację ceglanych i kamiennych murów fundamentowych oraz ścian piwnic, a także murów oporowych, ogrodzeniowych, itp.; renowację elewacji z cegły licowej lub kamienia naturalnego; renowację elewacji tynkowanych i malowanych farbami mineralnymi, a także z naturalnych, strukturalnych tynków szlachetnych barwionych w masie oraz renowację tynkowanych ścian wewnętrznych; renowację i odtworzenie elewacyjnych detali architektonicznych, a także balustrad, rzeźb, nagrobków, itp.

Wysoka jakość i przydatność produktów ATLAS ZŁOTY WIEK wielokrotnie została doceniona przez wymagające środowisko konserwatorskie, a także potwierdzona przez niezależną niemiecką Naukowo-Techniczną Organizację do spraw Ochrony i Renowacji Zabytków, która przyznała Certyfikat WTA dla systemu tynków renowacyjnych. Cała linia produktowa ATLAS ZŁOTY WIEK została także doceniona przez kapitułę Programu Najwyższa Jakość Quality International, otrzymując najwyższe – Złote Godło.

Udział marki ATLAS ZŁOTY WIEK w ważniejszych realizacjach konserwatorskich: pałac w Wieluniu; Pałac Marmurowy, St. Petersburg, Rosja; pałac Biedermannów w Łodzi; Kopiec Kościuszki, Kraków; Klasztor oo. Cystersów w Mogile; Dworzec kolejowy w Brześciu, na Białorusi; Dworzec PKP Toruń Główny; Budynek Parlamentu Białoruskiego w Mińsku, Białoruś; Zielona Brama w Gdańsku; Teatr Nowy w Warszawie. W roku 2016, podczas XV Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej, marka Atlas Złoty Wiek została podwójnie wyróżniona. Atlas Złoty Wiek otrzymał nagrody RENOWATOR 2016 za „Utrwalanie substancji zabytkowej” oraz dla szlachetnego tynku cyklinowanego TCL, za jego „Wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych”.

Tkalnia I. Poznańskiego – Hotel Andels Łódź.